Fryz Beethoven - Oto pocałunek dla całego świata

Dzieło Klimta - Fryz Beethoven - Oto pocałunek dla całego świata
Fryz Beethoven znajduje się w Gmachu Secesji w Wiedniu, jest w posiadaniu Österreichische Galerie. Tytuły poszczególnych fragmentów Fryzu pochodzą od samego Klimta i były wymienione w katalogu XIV Wystawy Secesji. Freski znajdowały się w górnych partiach Sali - przez dwie ściany podłużne i jedną poprzeczną. Cykl zaczynał się na położonej na wprost wejścia ścianie podłużnej, spojrzenie wchodzących widzów kierowało się od razu tam, gdzie tego chciał artysta. Replika tego dzieła udostępniona została 2008 roku w Galerii Tate w Liverpoolu.