Fryz Beethoven - Wrogie siły - Trzy Gorgony

Klimt - Fryz Beethoven - Wrogie siły - Trzy Gorgony
Fryz Beethoven - Wrogie siły - Trzy Gorgony

Fryz Beethoven znajduje się w Gmachu Secesji w Wiedniu, jest w posiadaniu Österreichische Galerie. Tytuły poszczególnych fragmentów Fryzu pochodzą od samego Klimta i były wymienione w katalogu XIV Wystawy Secesji. Freski znajdowały się w górnych partiach Sali - przez dwie ściany podłużne i jedną poprzeczną. Cykl zaczynał się na położonej na wprost wejścia ścianie podłużnej, spojrzenie wchodzących widzów kierowało się od razu tam, gdzie tego chciał artysta. Replika tego dzieła udostępniona została 2008 roku w Galerii Tate w Liverpoolu.