Trzy okresy życia kobiety

Obraz Klimta - Trzy okresy życia kobiety - The Three Ages of Woman
Trzy okresy życia ludzkiego / Trzy okresy życia kobiety
Die drei Lebensalter der Frau /The Three Ages of Woman - powstał w 1905 roku, wymiary 180 x 180cm. Znajduje się w National Gallery of Modern Art w Rzymie.

W 1905 roku Gustav Klimt stworzył "Trzy okresy życia kobiety", znane również jako Matka i Dziecko . To był pierwszy duży obraz olejny artysty i jeden z jego największych obrazów na płótnie. Stosował tu technikę malowania impastowego, która była powszechna w jego pracach. Mieszał rozpuszczalniki w farbie, aby upewnić się, że farba nie przybiera niepożądanego błyszczącego wyglądu, retuszował swoje prace, co ograniczało liczbę obrazów, które był w stanie stworzyć w ciągu roku.
Obraz należy do Złotego okresu Klimta, który obejmuje inne dzieła, takie jak Pocałunek. Okres ten charakteryzował się mocną ornamentacją i zastosowaniem złota i farb metalicznych.
Uważa się, że reprezentuje trzy główne etapy życia kobiety: wczesne dzieciństwo, macierzyństwo i podeszły wiek.  Piękno młodej kobiety z włosami otoczonymi przez kwiaty jest alegorią wiosny. Matka z dzieckiem jest także reprezentacją piękna i miłości macierzyństwa, a także etapu niemowlęctwa. Matka trzyma dziecko w bezpiecznym ciepłym uścisku, oferując bezwarunkową miłość. Dziecko zadowolone i ufne, śpi wtulone w matkę. Obydwoje mają zamknięte oczy i zdaja się unosić. Lewa strona płótna pokazuje ostatni etap kobiecego życia. Dłoń na jej twarzy nie tylko sugeruje, że ma dość życia, ale także, że musi się ukryć. Starsza kobieta chowa swą twarz za szarymi, długimi włosami.