Gustav Klimt ur. 14 lipca 1862 roku w Baumgarten, ubogiej dzielnicy na przedmieściach Wiednia.

Był drugim z siedmiorga dzieci grawera Ernsta Klimta. Miał dwóch braci i trzy siostry. Cała trójka braci była artystycznie utalentowana. Klimt żył w ubóstwie przez całe swoje dzieciństwo. W latach 1886 - 1893 uczęszczał do Wiedeńskiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych (Kunstgewerbeschule), gdzie studiował do 1883 roku. Razem z bratem Ernstem i przyjacielem Franzem Matschem zakłada atelier.Klimt rozpoczyna profesjonalną karierę malując wnętrza dużych publicznych budynków. W 1988 roku kończy malowidła do teatru za co zostaje udekorowany przez cesarza Franciszka Józefa I krzyżem zasługi. Jako malarz i grafik, symbolista uznany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli secesji, przywódcę wiedeńskiego modernizmu.

Zobacz też

Jego wykształcenie typowo akademickie, dekoratorskie doświadczenie zawodowe i specyficzny klimat artystyczny Wiednia znalazł wyraz w dojrzałej twórczości artysty. Klimt stał się inicjatorem przemian artystycznych, kiedy to w 1897 oficjalnie odrzucił kanony akademickie i wspólnie z innymi artystami założył Stowarzyszenie Artystów Austriackich - Secesję, z którą był związany do 1905. Zmarł 6 lutego 1918 w Wiedniu. Obrazy Klimta są pełne zmysłowości i erotyzmu. Tematy jakie podejmuje to alegorie, portrety, pejzaże, erotyczne wizerunki. Celem Klimta było stworzenie dzieła totalnego, tzn. wolnego od wszelkich konwencji, ograniczeń narzuconych przez akademickie koncepcje. Obrazy artysty są wyrazem nieograniczonej swobody twórczej, w pełni wyrażają bujność i złożoność epoki, w której dane było mu tworzyć. Klimtowi udało się stworzyć dzieło na miarę swojej epoki, które stało się inspiracją dla wielu nowoczesnych artystów.

Opracowane na podstawie: Wikipedia, "Klimt" wyd.Sirrocco

 

gustav klimt

 

 

podpis Gustava Klimta